NOCNA ŚCIEMA 2018 - maraton, półmaraton, bieg - Koszalin

Regulamin 2018

Obejmuje poprawki z dn. 7 listopada 2017 r.

1. ORGANIZATOR

Sport, rekreacja i wolontariat “SFX” (Rozbiegany Koszalin - BIEGNIJMY.pl)

2. WSPÓŁORGANIZATORZY

· Zarząd Obiektów Sportowych w Koszalinie
· Wolontariusze

3. CEL BIEGU

· popularyzujemy sport i rekreację,
· propagujemy Wolontariat,
· promujemy Koszalin na terenie Polski oraz poza jej granicami,
· zachęcamy do zdrowego stylu życia

4. TERMIN I MIEJSCE BIEGU

28 października 2018 roku (noc z soboty na niedzielę), godz. 2:00.

Start i meta biegu usytuowane na stadionie ZOS „Bałtyk”, ul. Andersa / Stawisińskiego w Koszalinie.

5. UCZESTNICTWO

W biegu prawo startu mają wszyscy chętni którzy do dnia 28 października 2018 r. ukończą 18 lat. Podczas weryfikacji uczestników konieczne będzie własnoręczne podpisanie oświadczenia o udziale w maratonie lub półmaratonie na własną odpowiedzialność.

6. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który zostanie udostępniony na stronie www.NOCNASCIEMA.com/zapisy.

Alternatywnie istnieje możliwość zapisania się do biegu:
· listownie – Stowarzyszenie „SFX”, Dąbka 7/3, 75-354 Koszalin,
· w biurze zawodów – 27.X.2017 r. od 16:00 do 1:00, hala Politechniki Koszalińskiej, ul. Racławicka.

7. PAKIET STARTOWY

W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują zestawy startowe zawierające m.in.

- pamiątkową koszulkę okolicznościową*,
- unikalną okolicznościową koszulkę techniczną (dla uczestników maratonu)*,
- torbę bawełnianą*,
- chustę wielofunkcyjną*,
- numer startowy,
- agrafki
(jest to pakiet niezależny od nagród).

Pakiety wydawane są uczestnikom wyłącznie w biurze zawodów przed biegiem, za okazaniem dokumentu tożsamości osoby odbierającej oraz (o ile osobą odbierającą nie jest uczestnik) stosownego upoważnienia podpisanego przez uczestnika. Pakiety nieodebrane przepadają. Zastrzegamy możliwość wydawania wybranych z wymienionych elementów pakietu na mecie biegu, dla uczestników którzy ukończą bieg na wybranym dystansie.

* Gwarancję otrzymania kompletnego pakietu startowego daje wniesienie opłaty wpisowej zgodnie z informacją w punkcie 13. niniejszego regulaminu. Skład pakietu może ulec zmianie, co nie wpływa na regulacje obowiązujące w niniejszym regulaminie.

8. TRASA

Dystans: 42.195km (6 pętli) lub 21.097km (3 pętle).
Nawierzchnia: asfaltowa, tartan (ok. 450 m / pętlę).
Trasa wiedzie głównymi, oświetlonymi ulicami Koszalina.
Organizator dołoży wszelkich starań aby pomiar trasy był jak najdokładniejszy i zgodny z przyjętymi standardami atestacji tras. Pomiar trasy będzie przeprowadzony za pomocą różnych metod (samochód, GPS, footpod, koło miernicze, taśma stalowa).

Zastrzegamy sobie możliwość modyfikacji trasy oraz długości i ilości pętli.

9. POMIAR CZASU

Elektroniczny, z wykorzystaniem chipów.
Prezentacja upływającego czasu na tablicy świetlnej LED usytuowanej na stadionie (przez który prowadzi pętla biegu, co zapewnia jego kontrolę przez zawodników co ok. 7 km).
Organizator gwarantuje, że czas zegarowy będzie o JEDNĄ GODZINĘ LEPSZY od rzeczywistego czasu biegu. Różnica ta związana ze zmianą czasu letniego na zimowy, co następuje w trakcie biegu.
W wynikach oraz na dyplomach będzie umieszczona informacja o zegarowym czasie uzyskanym przez zawodników.

10. LIMIT CZASU

Przekroczenie mety musi nastąpić nie później niż o godz. 7:00 czasu bieżącego. Daje to limit 6 godzin na ukończenie biegu zarówno na dystansie maratonu jak i półmaratonu (pomiędzy 2:00 czasu letniego, a 7:00 czasu zimowego). Wcześniejszy start zawodników, którzy z różnych przyczyn nie będą w stanie ukończyć biegu w określonym limicie czasu, musi być uzgodniany indywidualnie z organizatorem i dyrektorem biegu.

11. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA (maraton i półmaraton)

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.
Klasyfikacje wiekowe kobiet (K) i mężczyzn (M):

K20/M20 (1994 - 2000) 
K25/M25 (1989 – 1993) 
K30/M30 (1984 - 1988) 
K35/M35 (1979 - 1983)
K40/M40 (1974 - 1978) 
K45/M45 (1969 - 1973)
K50/M50 (1964 - 1968) 
K55/M55 (1959 - 1963)
K60/M60 (1954 - 1958) 
K65/M65 (1949 - 1953)
K70+/M70+ (1948 i starsi)

Klasyfikacja generalna oraz klasyfikacje wiekowe dublują się.
Klasyfikacje dodatkowe: drużynowa.
Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia dodatkowych klasyfikacji.

Uczestnicy będą klasyfikowani wyłącznie na dystansie, do którego byli zgłoszeni.

12. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA (maraton i półmaraton)

Każda drużyna zobowiązana jest do wyboru swojego kapitana – członka drużyny. Kapitan dokona zgłoszenia drużyny w biurze zawodów (poprzez podanie imion, nazwisk oraz numerów startowych jej reprezentantów) oraz będzie odpowiedzialny za kontakt z organizatorem biegu.

Do klasyfikacji drużynowej należy zgłosić co najmniej cztery osoby biegnące na tym samym dystansie. Jeden uczestnik może być przypisany wyłącznie do jednej drużyny.

Kolejność w klasyfikacji drużynowej ustalana jest na podstawie sumy czterech najlepszych czasów uzyskanych wśród uczestników należących do jednej drużyny. Do sklasyfikowania drużyny konieczne jest ukończenie biegu przez co najmniej czterech jej reprezentantów.

13. OPŁATY WPISOWE

Podczas rejestracji można dokonać wyboru sugerowanego numeru startowego 
z dostępnej puli*:
  10 - 99 - MARATON VIP (10 osób) - ukończyli 7 maratonów Nocna Ściema
 101 - 999 - MARATON (899 osób)
 1001 - 1999 - PÓŁMARATON (999 osób)
* numer startowy jest rezerwowany na 3 dni i ostatecznie przydzielany 
 po wniesieniu wpisowego i może być inny niż wybrany

 ┌────────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐
 │     TERMIN     │  PÓŁMARATON  │   MARATON   │
 │   (data wpływu)   │   21.097   │   42.195   │
 ├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
 │ 1. od 2o.o6.2o18    │   55 zł   │   80 zł   │
 │  do 31.o7.2o18    │         │         │
 │            │         │         │
 │  Rozbiegany Koszalin │   45 zł*   │   70 zł*   │ 
 │  Babeczki Koszalin  │   45 zł*   │   70 zł*   │ 
 │  Kat. K70+ i M70+  │   10 zł   │   10 zł   │  
 ├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
 │ 2. od o1.o8.2o18    │   60 zł   │   85 zł   │
 │  do 31.o8.2o18    │         │         │
 │            │         │         │ 
 │  Rozbiegany Koszalin │   50 zł*   │   75 zł*   │ 
 │  Babeczki Koszalin  │   50 zł*   │   75 zł*   │  
 │  Kat. K70+ i M70+  │   10 zł   │   10 zł   │  
 ├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
 │ 3. od o1.o9.2o18    │   65 zł   │   90 zł   │
 │  do 12.o9.2o18    │         │         │
 ├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
 │ 4. od 13.o9.2o18    │   75 zł   │   100 zł   │
 │  do o1.1o.2o18    │         │         │
 ├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
 │ 5. od o2.1o.2o18    │   90 zł**  │   120 zł**  │
 │  do 24.1o.2o18    │         │         │
 ├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
 │ 6. od 25.1o.2o18    │   100 zł**  │   150 zł**  │
 │  do 28.1o.2o18    │         │         │
 │  gotówką w biurze  │         │         │
 └────────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘
 

O wysokości opłaty decyduje data jej wpływu na konto organizatora.
Za udział w klasyfikacji drużynowej nie są pobierane dodatkowe opłaty.

Wpisowe należy wnosić za pomocą przelewu on-line lub na konto bankowe:
Stowarzyszenie „SFX”, ul. Dąbka 7/3, 75-354 Koszalin,
Pekao S.A. I o/Koszalin 52 1240 1428 1111 0010 4137 6817,
z dopiskiem „Wpisowe NS2018 - dystans, imię i nazwisko zawodnika, rocznik”.

Istnieje możliwość dokonania opłaty wpisowej gotówką w biurze zawodów.
Wpisowe nie podlega zwrotowi w całości lub w części, bez względu na przyczynę.

Do 30 września 2017 r. istnieje możliwość zmiany wybranego dystansu lub przeniesienie wpisowego na innego zawodnika. Opłata za zmianę wpisu wynosi min. 10 złotych i jest powiększona o różnicę między wpisowym obowiązującym, a wniesionym.

* dla uczestników, którzy przy rejestracji w polu klub wpiszą "Rozbiegany Koszalin" lub "Babeczki Koszalin", dokonają płatności przelewem oraz spełniają jeden z warunków:
- są aktywnymi członkami Stowarzyszenia "SFX" z opłaconą składką,
- byli Wolontariuszami co najmniej jednego z wydarzeń Stowarzyszenia "SFX" w 2018 roku,
- mają co najmniej trzy udokumentowane oficjalnymi wynikami starty w 2018 roku (przed dniem zgłoszenia do Nocnej Ściemy 2018) w innym biegu z tym samym wpisem w miejscu klubu ("Rozbiegany Koszalin" lub "Babeczki Koszalin"),

** dokonanie opłaty wpisowej w 5. i 6. terminie nie gwarantuje otrzymania pełnego pakietu startowego i/lub wybranych rozmiarów koszulek, choć dołożymy wszelkich starań by je zapewnić

14. NAGRODY

Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają na mecie pamiątkowe medale.

Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej Pań i Panów otrzymają nagrody finansowe.

Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacjach wiekowych oraz zwycięskie drużyny otrzymają pamiątkowe trofea.

Pamiątkowe trofea dla osób niepełnosprawnych obecnych na zakończeniu.

Dodatkowe nagrody w kwizie dla obecnych na zakończeniu.

Informacja o pozostałych nagrodach zostanie podana w odrębnym komunikacie. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.

Odbiór każdej z wymienionych nagród (poza medalami, które wydawane są na mecie, tuż po ukończeniu biegu) jest możliwy WYŁĄCZNIE OSOBIŚCIE podczas oficjalnego zakończenia wydarzenia Nocna Ściema 2017 - zgodnie z publikowanym programem.

15. NOCLEGI I WYŻYWIENIE

Chętnym, którzy zgłoszą potrzebę skorzystania z bezpłatnego miejsca wypoczynku (z soboty na niedzielę), Organizator zapewnia bezpłatne miejsce wypoczynku w pomieszczeniach hali sportowej Politechniki Koszalińskiej (ul. Racławicka). Organizator nie zapewnia materaców ani śpiworów. Zabrania się wnoszenia i spożywania w miejscu noclegu alkoholu i innych używek oraz przebywania na jego terenie pod wpływem alkoholu bądź innych używek. Osoby, które nie podporządkują się temu zakazowi zostaną z sali usunięte. Na terenie hali sportowej obowiązkowe jest korzystanie z obuwia ochronnego, które zapewni organizator.

Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują możliwość korzystania z punktów odżywczych na trasie biegu (co ok. 7 km, zaopatrzone m.in. w wodę, izotonik, banany, cukier). Dodatkowo Organizator zapewnia obsługę medyczną na czas trwania biegu oraz możliwość skorzystania z natrysków po biegu.

16. DANE OSOBOWE

- dane osobowe uczestników biegu "Nocna Ściema" będą przetwarzane w celach przeprowadzenia biegów, ogłoszenia wyników, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru ewentualnych nagród, promocji biegów,
- dane osobowe uczestników biegu "Nocna Ściema" będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926,
- przetwarzanie danych, w związku z udziałem w biegu "Nocna Ściema" obejmuje także każdego rodzaju publikację imienia i nazwiska, wizerunku uczestnika wraz z nazwą miejscowości w której zamieszkuje, roku urodzenia, klubu do którego przynależy,
- uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania a także usunięcia swoich danych ze zbioru danych. Poprawa lub usuniecie danych osobowych następuje na pisemny wniosek Uczestnika,
- podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu "Nocna Ściema",
- przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora,
- zdjęcia, filmy i nagrania dźwiękowe wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu, komunikacie końcowym, plakatach, informacjach prasowych, stronach internetowych organizatora,
- administratorem Danych jest Stowarzyszenie SFX, ul. Dąbka 7/3, 75-354 Koszalin.

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

· impreza odbędzie się bez względu na pogodę zgodnie z przepisami PZLA;
· wszyscy uczestnicy biegu muszą posiadać widoczne numery startowe przymocowane z przodu do koszulek / górnego okrycia wierzchniego;
· przed biegiem zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni;
· po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni i prysznica;
· organizator nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków;
· dane osobowe organizatorzy wykorzystają wyłącznie do celów imprezy zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;
· zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, strony internetowe, publikacje);
· zastrzegamy sobie prawo do odwołania lub przerwania imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora (np. warunki pogodowe zagrażające osobom uczestniczącym w biegu i/lub Wolontariuszom); · wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora;
· niniejszy regulamin może ulec modyfikacjom.

Mapa strony | Aktualności | Czym jest? | Regulamin | Trasa | Nagrody | Wyniki | Zdjęcia | Sponsorzy | Wolontariusze | Kontakt

Pomysł, projekt, wykonanie
Copyright © 2011-2017
by

Na stronie przebywa: 31 Online

Pokaż liste