NOCNA ŚCIEMA 2024 - 14. edycja - 13 LAT - maraton, półmaraton, bieg - Koszalin

Regulamin 2023

1. ORGANIZATOR

Sport, rekreacja i wolontariat "SFX"
Rozbiegany Koszalin - BIEGNIJMY.pl

2. WSPÓŁORGANIZATORZY

· Wolontariusze

3. CEL BIEGU

· popularyzujemy sport i rekreację,
· propagujemy Wolontariat,
· promujemy Koszalin na terenie Polski oraz poza jej granicami,
· zachęcamy do zdrowego stylu życia

4. TERMIN I MIEJSCE BIEGU

29 października 2023 roku (noc z soboty na niedzielę), godz. 2:00.

W razie ograniczeń niezależnych od organizatora, wynikających z obowiązujących w dniu biegu przepisów, możemy podzielić bieg na tury realizowane w innych godzinach (28 i 29 października).

Start i meta biegu znajdować się będą na stadionie ZOS „Bałtyk”, ul. Andersa / Stawisińskiego w Koszalinie.

W przypadku braku możliwości realizacji biegu, uczestnik zostanie zapisany do biegu w nowym terminie, chyba że wyrazi wolę zwrotu wniesionej wpłaty najpóźniej do dnia 29 października 2023 r.

5. UCZESTNICTWO

W biegu mogą uczestniczyć wszyscy chętni, którzy do dnia 28 października 2023 r. ukończą 18 lat.

Podczas weryfikacji wymagać będziemy własnoręcznego podpisu oświadczenia o udziale w biegu na własną odpowiedzialność.

6. ZGŁOSZENIA

W przypadku wystąpienia przepisów ograniczających liczbę uczestników biegu w Nocnej Ściemie 2023 pierwszeństwo udziału w tym biegu mają osoby, których darowiznę otrzymamy najszybciej.

Osoby, które nie zmieszczą się w limicie związanym z ograniczeniem liczby uczestników staną się uczestnikami dodatkowych tur biegu.

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który udostępnimy na stronie NOCNASCIEMA.com/zapisy.

Jest możliwość zapisania się do biegu bezpośrednio w biurze zawodów w ramach dostępnego limitu uczestników – 28.X.2023 r. od 20:00 do 1:00, w hali Politechniki Koszalińskiej, ul. Racławicka.

7. PAMIĄTKI ZA UDZIAŁ

Możesz otrzymać wszystkie wymienione pamiątki, w ramach przekazanej darowizny zgodnie z informacją w punkcie 13. Skład zestawu pamiątek może ulec zmianie, co nie wpływa na regulacje obowiązujące w niniejszym regulaminie.

- koszulkę biegową,
- torbę bawełnianą,
- chustę wielofunkcyjną
(jest to zestaw niezależny od nagród).

Nie dotyczy zestawu MINI. Pamiątki będziemy wydawać uczestnikom biegu wyłącznie na mecie, po ukończeniu biegu na wybranym dystansie. Zastrzegamy możliwość wydawania pamiątek w biurze zawodów, gdzie wymagane będzie własnoręczne podpisanie odbioru osobiście przez uczestnika.

8. TRASA

Dystans: 21.097 km (3 okrążenia).
Dystans: 42.195 km (6 okrążeń).
Nawierzchnia: asfaltowa (93,5%), tartan i inne (6,5%).

Trasa wiedzie głównymi, oświetlonymi ulicami Koszalina.
Dołożymy wszelkich starań aby pomiar trasy był jak najdokładniejszy i zgodny z przyjętymi standardami atestacji tras. Pomiar trasy będzie przeprowadzony za pomocą różnych metod (samochód, GPS, footpod, koło miernicze, taśma stalowa).

Wszyscy uczestnicy biegu mają możliwość korzystania z punktów odżywczych na trasie biegu (co ok. 7 km, zaopatrzone m.in. w wodę, banany, cukier). Dodatkowo zapewniamy obsługę medyczną w czasie trwania biegu.

Zastrzegamy sobie możliwość modyfikacji trasy oraz długości i ilości pętli.

9. POMIAR CZASU

Elektroniczny, z wykorzystaniem chipów.

Prezentacja upływającego czasu na tablicy świetlnej usytuowanej na stadionie (przez który prowadzi pętla biegu, co zapewnia jego kontrolę przez uczestników co ok. 7 km).

Zapewniamy, że czas zegarowy będzie o JEDNĄ GODZINĘ LEPSZY od rzeczywistego czasu biegu. Różnica ta związana ze zmianą czasu letniego na zimowy, co nastąpi w trakcie biegu, bez względu na obowiązujące w dniu biegu regulacje dotyczące zmiany czasu.

W wynikach oraz na dyplomach będzie umieszczona informacja o zegarowym czasie uzyskanym przez uczestników.

10. LIMIT CZASU

Limit czasu: 4h15'13"czyli 2h14'04" plus 2h01'09"

Limit wyznaczony jest przez sumę najlepszego wyniku na świecie w maratonie wśród kobiet i mężczyzn obowiązującego w momencie rozpoczęcia zapisów. Ukończenie biegu zarówno na dystansie półmaratonu jak i maratonu powinno nastąpić nie później niż o godz. 5:15:13 czasu zimowego (start o 2:00:00 czasu letniego).

Aby zmieścić się w limicie czasu należy należy pokonywać trasę półmaratonu w tempie średnim 12'02"/km (4,98 km/h), w przypadku maratonu min. średnie tempo biegu wynosi 6'01"/km (9,96 km/h).

11. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA

PÓŁMARATON
Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.
Klasyfikacje wiekowe kobiet (K) i mężczyzn (M):
K20/M20 (1999 - 2005)
K25/M25 (1994 – 1998)
K30/M30 (1989 - 1993)
K35/M35 (1984 - 1988)
K40/M40 (1979 - 1983)
K45/M45 (1974 - 1978)
K50/M50 (1969 - 1973)
K55/M55 (1964 - 1968)
K60/M60 (1959 - 1963)
K65/M65 (1954 - 1958)
K70+/M70+ (1953 i starsi)
WCZEŚNIAK Nocnej Ściemy (osoba z najwcześniejszą datą urodzenia)
TURYSTA Nocnej Ściemy (osoba najdłużej korzystająca z uroków trasy)
PATYCZAK Nocnej Ściemy (dodatkowa kategoria specjalna Nordic Walking)

MARATON
Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.

Klasyfikacja generalna oraz klasyfikacje wiekowe DUBLUJĄ SIĘ.
Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia dodatkowych klasyfikacji.

12. KLASYFIKACJE DODATKOWE

PATYCZAK (półmaraton)

Kategoria specjalna dla "patyczaków" i TYLKO patyczaków... gdzie wymagamy poruszania się wyłącznie marszem z wykorzystaniem kijków Nordic Walking.

Osoby należące do tej kategorii są zobowiązane do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego ustępowania pierwszeństwa biegaczom zarówno znajdującym się z przodu, jak i nadbiegających z tyłu. Sugerujemy poruszanie się po zewnętrznej stronie przygotowanej trasy.

DRUŻYNOWA (półmaraton)

Każda drużyna zobowiązana jest do wyboru swojego kapitana – członka drużyny. Kapitan dokona zgłoszenia drużyny w biurze zawodów (poprzez podanie imion, nazwisk oraz numerów startowych jej reprezentantów) oraz będzie odpowiedzialny za kontakt z organizatorem biegu.

Do klasyfikacji drużynowej należy zgłosić co najmniej dwie kobiety oraz dwóch mężczyzn (4 osoby) biegnących na dystansie półmaratonu. Jedna osoba może być przypisana wyłącznie do jednej drużyny.

Kolejność w klasyfikacji drużynowej ustalana jest na podstawie sumy dwóch najlepszych czasów kobiet i dwóch najlepszych czasów mężczyzn uzyskanych wśród uczestników należących do jednej drużyny. Do sklasyfikowania drużyny konieczne jest ukończenie biegu przez co najmniej czterech jej reprezentantów (dwóch kobiet i dwóch mężczyzn).

13. DAROWIZNY

Nocna Ściema jest realizowana m.in. z Waszych darowizn. Darowizny przeznaczone są na działania statutowe Stowarzyszenia "SFX".

Podczas rejestracji możesz samodzielnie wybrać swój numer startowy z dostępnej puli liczb*:

2 - 9 - VIP (2 osoby) - ukończone maratony NŚ 2011-2022
101 - 999 - MARATON (99 osób)
1001 - 1999 - PÓŁMARATON (899 osób)

* numer startowy jest rezerwowany na min. 3 dni i ostatecznie przydzielany po wpływie darowizny (w przypadku późniejszej wpłaty może być inny niż wybrany). Istnieje możliwość zmiany numeru startowego na inny dostępny - w razie potrzeby prosimy o kontakt.

TERMIN WPŁATY
(data wpływu)
1 2 3 4 5
od 21 VI
do 3o VI
od o1 VII
do 31 VIII
od o1 IX
do 30 IX
od o1 X
do 23 X
od 24 X
do 27 X
i w biurze
MINI 70 zł 90 zł 110 zł 130 zł 150 zł
z koszulką
chustą i torbą**
+40 zł
MINI - bez koszulki, torby, chusty
Przy realizacji wpłaty on-line (PayPro S.A.), jej wysokość powiększy się o 2 zł.

** wpłata darowizny w 4. i 5. terminie nie gwarantuje otrzymania wszystkich pamiątek
i/lub wybranego rozmiaru koszulki, choć dołozymy wszelkich starań by je zapewnić

Darowiznę należy wnosić za pomocą przelewu on-line lub na konto bankowe:
Stowarzyszenie „SFX”, ul. Dąbka 7/3, 75-354 Koszalin,
Pekao S.A. I o/Koszalin 52 1240 1428 1111 0010 4137 6817,
z dopiskiem „Darowizna na cele statutowe - imię i nazwisko uczestnika, rocznik”.

Można dokonać wpłaty darowizny gotówką w biurze zawodów.
Darowizna nie podlega zwrotowi w całości lub w części, bez względu na przyczynę.

Do 30 września 2023 r. istnieje możliwość dokonania zmiany przypisania numeru startowego na liście uczestników do innej osoby oraz zmiana dystansu. Wpłata dodatkowa za zmianę wynosi 40 złotych.

Tabela
obowiązuje:

od 24 października
do 27 października
i w biurze
DAROWIZNA
Półmaraton [21k] / Maraton [42k]
0-149 zł od 150 zł
MINI
Udział w biegu
Numer startowy
Pomiar czasu
Medal
Udział w quizie
Koszulka biegowa
Chusta biegowa (komin)
Torba bawełniana
Pokaz fajerwerków
Cele statutowe
Odliczenie PIT

14. NAGRODY

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają na mecie pamiątkowe medale.

We wszystkich klasyfikacjach pod uwagę bierze się czas netto. W przypadku realizacji dodatkowych tur biegu wszystkie ich wyniki zostaną połączone.

Klasyfikacja kobiet w półmaratonie (21k)

I miejsce: 300 zł*
II miejsce: 200 zł*
III miejsce: 100 zł*

Klasyfikacja mężczyzn w półmaratonie (21k)

I miejsce: 300 zł*
II miejsce: 200 zł*
III miejsce: 100 zł*

+ 1000 zł* premii w maratonie (42k)

Do podziału proporcjonalnie wśród uczestniczących kobiet i mężczyzn, którzy przebiegną MARATON w rekordowym czasie. Dla Pań barierą jest 2h11'53" (+ ściemniona godzina). Panowie, by zyskać premię, muszą zmierzyć się z wynikiem 2h00'35" (+ ściemniona godzina). [w 2022 roku wynik lepszy od rekordu świata uzyskał 1 uczestnik].
* premia w formie bonów wartościowych

+ 150 zł* premii w półmaratonie (21k)

dla najszybszej Kobiety urodzonej w Polsce

+ 150 zł* premii w półmaratonie (21k)

dla najszybszego Mężczyzny urodzonego w Polsce

Trofea / laury zwycięzców (lub inna forma pucharów) zostaną wręczone:

- pierwszym trójkom Pań i Panów w maratonie
- pierwszym trójkom Pań i Panów w półmaratonie
- pierwszym trójkom Pań i Panów wśród Patyczaków

Pamiątkowe trofea zostaną przyznane:

- pierwszym trójkom Pań i Panów w klasyfikacjach wiekowych
- pierwszym trzem drużynom (czterem reprezentantom) w klasyfikacji drużynowej półmaratonu
- osobom w kategoriach "WCZEŚNIAK Nocnej Ściemy" i "TURYSTA Nocnej Ściemy"

Odbiór laurów, nagród i trofeów jest możliwy WYŁĄCZNIE OSOBIŚCIE. Wręczenie nastąpi podczas oficjalnego zakończenia, bądź w razie braku realizacji zakończenia, w okolicach mety biegu, po wbiegnięciu na metę pierwszych trójek Pań i Panów ostatniej realizowanej tury biegu. Nieodebrane nagrody i trofea przepadają.

15. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane osobowe przekazywane przez Uczestników podlegają ochronie jako dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie "SFX", ul. Dąbka 7/3, 75-354 Koszalin, NIP 6692514384, REGON 321129001, KRS 0000393912.

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja wszystkich czynności niezbędnych dla udziału w zawodach, realizacji przez Administratora usług związanych organizacją oraz udziałem Uczestników w zawodach, publikacja wyników, list startowych, obsługa reklamacji, dochodzenie roszczeń.

Podstawą prawną przetwarzania jest, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO).

Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym przy realizacji usług, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych (w szczególności dostawcom usług IT, pomiarów wyników, druku itp.).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Uczestnikowi następujące prawa:

- prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w takim jednak wypadku, Administrator informuje, że niemożliwe będzie wykonanie przez Administratora obowiązków organizatora imprezy, w tym w szczególności umożliwienie Uczestnikowi startu w zawodach, pomiar wyników lub wydanie nagrody;
- prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
- prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO;
- prawo skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe będę przetwarzane przez cały okres organizacji i przebiegu zawodów, a także po tym czasie jeśli będzie to niezbędne do wykonanie obowiązków przewidzianych prawem lub realizacji interesu Administratora.

Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku w trakcie zawodów dowolną techniką oraz wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Administratora z tak utrwalonego wizerunku wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych związanych z zawodami. Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku poprzez kadrowanie, cyfrową obróbkę, kompozycję, łączenie z innymi obrazami lub wizerunkami innych osób w zakresie koniecznym dla celów opisanych wyżej.

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

· impreza odbędzie się bez względu na pogodę zgodnie z przepisami PZLA;
· wszyscy uczestnicy biegu muszą posiadać widoczne numery startowe przymocowane z przodu do koszulek / górnego okrycia wierzchniego;
· przed biegiem uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni;
· po biegu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni i prysznica;
· organizator nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków;
· dane osobowe organizatorzy wykorzystają wyłącznie do celów imprezy zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;
· zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, strony internetowe, publikacje);
· zastrzegamy sobie prawo do odwołania lub przerwania imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora (np. warunki pogodowe zagrażające osobom uczestniczącym w biegu i/lub Wolontariuszom, wprowadzone przepisy i ograniczenia);
· zastrzegamy sobie prawo do odwołania imprezy bez podania przyczyny (w takiej sytuacji Uczestnik będzie miał możliwość wyboru pomiędzy przeniesieniem wpłaty na kolejną edycję lub jego zwrotem);
· wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora;
· niniejszy regulamin może ulec modyfikacjom.