NOCNA ŚCIEMA 2020 - złota edycja - maraton, półmaraton, bieg - Koszalin

Regulamin 2020

Obejmuje poprawki z dn. 20 października 2020 r.

1. ORGANIZATOR

Sport, rekreacja i wolontariat “SFX”
Rozbiegany Koszalin - BIEGNIJMY.pl

2. WSPÓŁORGANIZATORZY

· Wolontariusze

3. CEL BIEGU

· popularyzujemy sport i rekreację,
· propagujemy Wolontariat,
· promujemy Koszalin na terenie Polski oraz poza jej granicami,
· zachęcamy do zdrowego stylu życia

4. TERMIN I MIEJSCE BIEGU

Tura 1:
24 października 2020 roku (sobota), godz. 23:00.

Tura 2:
25 października 2020 roku (noc z soboty na niedzielę), godz. 2:00.

Start i meta biegu realnego usytuowane na stadionie ZOS „Bałtyk”, ul. Andersa / Stawisińskiego w Koszalinie.

W przypadku braku możliwości realizacji biegu realnego, odbędzie się bieg wirtualny opisany w punkcie 15. niniejszego regulaminu.

5. UCZESTNICTWO

W biegu prawo startu mają wszyscy chętni którzy do dnia 24 października 2020 r. ukończą 18 lat.

Podczas weryfikacji uczestników biegu realnego konieczne będzie własnoręczne podpisanie oświadczenia o udziale w biegu na własną odpowiedzialność.

6. ZGŁOSZENIA

W przypadku wystąpienia przepisów ograniczających liczbę uczestników biegu realnego w Nocnej Ściemie 2020 pierwszeństwo udziału w tym biegu mają kolejno:
a) zgłoszeni w I terminie posiadacze Karty Ściemniacza 2020,
b) osoby, których wpisowe wpłynęło najszybciej.

Osoby, które nie zmieszczą się w limicie związanym z ograniczeniem liczby uczestników staną się uczestnikami biegu wirtualnego na zasadach określonych w punkcie 15. niniejszego regulaminu.

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który zostanie udostępniony na stronie NOCNASCIEMA.com/zapisy.

Istnieje możliwość zapisania się do biegu bezpośrednio w biurze zawodów w ramach dostępnego limitu uczestników – 24.X.2020 r. od 16:00 do 1:00, hala Politechniki Koszalińskiej, ul. Racławicka.

Istnieje możliwość zapisania się wyłącznie do biegu wirtualnego na zasadach określonych w punkcie 15. niniejszego regulaminu.

7. PAKIET UCZESTNIKA

BIEG REALNY

W Biurze Zawodów uczestnicy biegu realnego otrzymują pakiet uczestnika zawierający m.in.

- koszulkę biegową*,
- torbę bawełnianą*,
- chustę wielofunkcyjną*,
- numer startowy,
- agrafki
(jest to pakiet niezależny od nagród).

Pakiety wydawane są uczestnikom biegu realnego wyłącznie w biurze zawodów przed biegiem, za okazaniem dokumentu tożsamości osoby odbierającej - uczestnika. Pakiety nieodebrane przepadają. Zastrzegamy możliwość wydawania wybranych z wymienionych elementów pakietu na mecie biegu realnego, dla uczestników którzy ukończą bieg realny na wybranym dystansie.

* Gwarancję otrzymania kompletnego pakietu startowego w biegu realnym daje wniesienie opłaty wpisowej zgodnie z informacją w punkcie 13. niniejszego regulaminu. Skład pakietu może ulec zmianie, co nie wpływa na regulacje obowiązujące w niniejszym regulaminie.

W przypadku braku możliwości realizacji biegu realnego odbędzie się bieg wirtualny opisany w punkcie 15. niniejszego regulaminu. Jeśli biuro zawodów nie będzie działało przed biegiem, pakiet zostanie wysłany na adres podany podczas elektronicznej rejestracji na stronie NOCNASCIEMA.com/zapisy. Pakiet uczestnika zostanie uzupełniony o pamiątkowy medal, o ile Uczestnik ukończy wirtualną edycję Nocnej Ściemy.

BIEG WIRTUALNY

Uczestnicy, którzy wybiorą przy rejestracji na stronie NOCNASCIEMA.com/zapisy bieg wirtualny otrzymają pakiet uczestnika zgodny ze swoim wyborem. Pakiet może zawieraać m.in.

- koszulkę biegową,
- numer startowy

Pakiet uczestnika zostanie przekazany po realizacji biegu osobiście lub wysłany na adres podany podczas elektronicznej rejestracji na stronie NOCNASCIEMA.com/zapisy. Pakiet uczestnika zostanie uzupełniony o pamiątkowy medal, o ile Uczestnik ukończy wirtualną edycję Nocnej Ściemy zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie 15. niniejszego regulaminu.

8. TRASA

Dystans: 21.097km (3 pętle).
Nawierzchnia: asfaltowa, tartan (ok. 450 m / pętlę).

Trasa wiedzie głównymi, oświetlonymi ulicami Koszalina.
Organizator dołoży wszelkich starań aby pomiar trasy był jak najdokładniejszy i zgodny z przyjętymi standardami atestacji tras. Pomiar trasy będzie przeprowadzony za pomocą różnych metod (samochód, GPS, footpod, koło miernicze, taśma stalowa).

Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują możliwość korzystania z punktów odżywczych na trasie biegu (co ok. 7 km, zaopatrzone m.in. w wodę, izotonik, banany, cukier). Dodatkowo Organizator zapewnia obsługę medyczną na czas trwania biegu.

Zastrzegamy sobie możliwość modyfikacji trasy oraz długości i ilości pętli.

9. POMIAR CZASU

Elektroniczny, z wykorzystaniem chipów.
Prezentacja upływającego czasu na tablicy świetlnej usytuowanej na stadionie (przez który prowadzi pętla biegu, co zapewnia jego kontrolę przez uczestników co ok. 7 km).
Organizator gwarantuje, że czas zegarowy będzie o JEDNĄ GODZINĘ LEPSZY od rzeczywistego czasu biegu. Różnica ta związana ze zmianą czasu letniego na zimowy, co następuje w trakcie biegu.
W wynikach oraz na dyplomach będzie umieszczona informacja o zegarowym czasie uzyskanym przez uczestników.

10. LIMIT CZASU

Tura 1:
Przekroczenie mety musi nastąpić nie później niż o godz. 2:00 czasu bieżącego. Daje to limit 3 godziny na ukończenie biegu na dystansie półmaratonu (pomiędzy 23:00 a 2:00 czasu letniego).

Tura 2:
Przekroczenie mety musi nastąpić nie później niż o godz. 4:30 czasu bieżącego. Daje to limit 3,5 godziny na ukończenie biegu na dystansie półmaratonu (pomiędzy 2:00 czasu letniego, a 4:30 czasu zimowego). Jest możliwy wcześniejszy start uczestników, którzy z różnych przyczyn nie będą w stanie ukończyć biegu w określonym limicie czasu, musi być uzgodniony indywidualnie z organizatorem i dyrektorem biegu.

11. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA (półmaraton)

BIEG REALNY

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.
Klasyfikacje wiekowe kobiet (K) i mężczyzn (M):

K20/M20 (1996 - 2002)
K25/M25 (1991 – 1995)
K30/M30 (1986 - 1990)
K35/M35 (1981 - 1985)
K40/M40 (1976 - 1980)
K45/M45 (1971 - 1975)
K50/M50 (1966 - 1970)
K55/M55 (1961 - 1965)
K60/M60 (1956 - 1960)
K65/M65 (1951 - 1955)
K70+/M70+ (1950 i starsi)

Klasyfikacja generalna oraz klasyfikacje wiekowe DUBLUJĄ SIĘ.
Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia dodatkowych klasyfikacji.

BIEG WIRTUALNY

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.

12. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA (półmaraton)

BIEG REALNY

Każda drużyna zobowiązana jest do wyboru swojego kapitana – członka drużyny. Kapitan dokona zgłoszenia drużyny w biurze zawodów (poprzez podanie imion, nazwisk oraz numerów startowych jej reprezentantów) oraz będzie odpowiedzialny za kontakt z organizatorem biegu.

Do klasyfikacji drużynowej należy zgłosić co najmniej cztery osoby biegnące na tym samym dystansie. Jeden uczestnik może być przypisany wyłącznie do jednej drużyny.

Kolejność w klasyfikacji drużynowej ustalana jest na podstawie sumy czterech najlepszych czasów uzyskanych wśród uczestników należących do jednej drużyny. Do sklasyfikowania drużyny konieczne jest ukończenie biegu przez co najmniej czterech jej reprezentantów.

BIEG WIRTUALNY

Brak klasyfikacji drużynowej.

13. WPISOWE

Podczas rejestracji możesz dokonać samodzielnego wyboru
swojego numeru startowego z dostępnej puli liczb* od 1001 do 1999.

* numer startowy jest automatycznie rezerwowany na min. 3 dni 
 i ostatecznie przydzielany po wniesieniu wpisowego 
 (w przypadku późniejszej wpłaty może być inny niż wybrany)

 ┌────────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐
 │     TERMIN     │  BIEG REALNY  │ BIEG WIRTUALNY │
 │   (data wpływu)   │   21.097   │  21k / 42k  │
 ├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
 │ 1. od o9.o8.2o2o    │   45 zł MINI │  od 10 zł   │
 │  do 15.o8.2o2o    │   60 zł   │         │
 │            │         │         │
 │  Rozbiegany Koszalin │   50 zł*   │         │
 │  Kat. K70+ i M70+  │   30 zł   │         │
 ├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
 │ 2. od 16.o8.2o2o    │   55 zł MINI │  od 15 zł   │
 │  do 31.o8.2o2o    │   70 zł   │         │
 │            │         │         │
 │  Rozbiegany Koszalin │   60 zł*   │         │
 │  Kat. K70+ i M70+  │   40 zł   │         │
 ├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
 │ 3. od o1.o9.2o2o    │   65 zł MINI │  od 20 zł   │
 │  do 30.o9.2o2o    │   80 zł   │         │
 ├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
 │ 4. od o1.1o.2o2o    │   90 zł**  │  od 25 zł**  │
 │  do 19.1o.2o2o    │         │         │
 ├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
 │ 5. od 2o.1o.2o2o    │   100 zł**  │  od 30 zł**  │
 │  do 23.1o.2o2o    │         │         │
 │  lub gotówką w biurze │         │         │
 └────────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘

MINI - pakiet uczestnika bez koszulki i torby
Za realizację płatności on-line (Dotpay) wpisowe powiększy się o 1 zł.

O wysokości wpisowego decyduje data jej wpływu na konto organizatora.
Za udział w klasyfikacji drużynowej nie są pobierane dodatkowe opłaty.

Wpisowe należy wnosić za pomocą przelewu on-line lub na konto bankowe:
Stowarzyszenie „SFX”, ul. Dąbka 7/3, 75-354 Koszalin,
Pekao S.A. I o/Koszalin 52 1240 1428 1111 0010 4137 6817,
z dopiskiem „Darowizna NS2020 - imię i nazwisko uczestnika, rocznik”.

Istnieje możliwość dokonania opłaty wpisowej gotówką w biurze zawodów.
Wpisowe nie podlega zwrotowi w całości lub w części, bez względu na przyczynę.

Do 30 września 2020 r. istnieje możliwość przeniesienia wpisowego pomiędzy uczestnikami biegu realnego. Opłata za zmianę wpisu wynosi 10 złotych i jest powiększona o różnicę między wpisowym obowiązującym, a wniesionym.

* dla uczestników, którzy przy rejestracji w polu klub wpiszą "Rozbiegany Koszalin" lub "Babeczki Koszalin", dokonają płatności przelewem oraz spełniają jeden z warunków:
- są aktywnymi członkami Stowarzyszenia "SFX" z opłaconą składką,
- byli Wolontariuszami co najmniej jednego z wydarzeń Stowarzyszenia "SFX" w 2020 roku,
- mają co najmniej trzy udokumentowane oficjalnymi wynikami starty w 2020 roku (przed dniem zgłoszenia do Nocnej Ściemy 2020) w innym biegu z tym samym wpisem w miejscu klubu ("Rozbiegany Koszalin" lub "Babeczki Koszalin"),

** dokonanie opłaty wpisowej w 4. i 5. terminie nie gwarantuje otrzymania pełnego pakietu startowego i/lub wybranych rozmiarów koszulek, choć dołożymy wszelkich starań by je zapewnić

14. NAGRODY

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają na mecie pamiątkowe medale.

BIEG REALNY

We wszystkich klasyfikacjach pod uwagę bierze się czas netto z wyników połączonych dwóch tur biegu (z godz. 23:00 i 2:00).

Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej Pań i Panów otrzymają nagrody finansowe.

Odbiór nagród jest możliwy WYŁĄCZNIE OSOBIŚCIE. Wręczenie nastąpi w okolicach mety biegu, po wbiegnięciu na metę pierwszych trójek Pań i Panów drugiej tury biegu (start o 2:00). Nieodebrane nagrody przepadają.

Pamiątkowe trofea zostaną przyznane:

- pierwszym trójkom Pań i Panów w klasyfikacjach wiekowych
- osobie najdłużej obecnej na trasie Nocnej Ściemy

Ze względu na panującą pandemię koronawirusa nie będzie przeprowadzone oficjalne zakończenie. Trofea i wyróżnienia w dodatkowych klasyfikacjach zostaną przygotowane w przypadku realizacji biegu realnego i wręczone w innym, ustalonym po biegu terminie.

15. BIEG WIRTUALNY

Bieg wirtualny odbędzie się na platformie Activy.

Aby wziąć udział w biegu wirtualnym Nocna Ściema 2020, wystarczy przy rejestracji na stronie NOCNASCIEMA.com/zapisy wybrać bieg wirtualny i wnieść wpisowe zgodnie z punktem 13. niniejszego regulaminu i wyborem dokonanym przy rejestracji. Następnie, należy zarejestrować się w aplikacji Activy (dostępnej w App Store i Google Play) oraz aktywować kod przesłany na podany adres poczty elektronicznej.

Do dyspozycji uczestników będą przygotowane rywalizacje, w których można uczestniczyć jednocześnie:

a) Półmaraton (21.097 km)
b) Maraton (42.195 km)

Bieg na dystansie półmaratonu i maratonu rozpoczyna się w dowolnie wybranej przez uczestnika lokalizacji dnia 25 października 2020 roku (noc z soboty na niedzielę) między godziną 0:00 a 2:59 (przed zmianą czasu z letniego na zimowy) i będzie trwał do godziny 23:59. W ciągu tego czasu uczestnik musi zapisać swoją jednorazową aktywność na dystansie minimum 21.097 km (półmaraton) lub 42.195 km (maraton).

Aby w rankingu pojawił się osiągnięty rezultat uczestnik jest zobowiązany do kontynuowania biegu w momencie zmiany czasu. Bieg należy rozpocząć w czasie letnim, między godziną 0:00 a 2:59, a zakończyć po godzinie 2:00 czasu zimowego (co nastąpi o godzinie 3:00 czasu letniego).

Nie później niż do 23:59 należy zapisać swoją aktywność biegową (za pomocą aplikacji Activy lub połączyć swoje konto z innymi aplikacjami sportowymi Strava / Garmin / Polar).

Nad poprawnością wyników czuwa algorytm oraz sędziowie Activy, którzy weryfikują podejrzane trasy i ślady ze słabą jakością GPS.

Uczestnicy biegu wirtualnego Nocna Ściema 2020 biorą w nim udział na własne ryzyko i odpowiedzialność. W szczególności są zobowiązani do zapewnienia bezpiecznych i zgodnych z przepisami warunków uczestnictwa dla siebie i osób trzecich.

16. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane osobowe przekazywane przez Uczestników podlegają ochronie jako dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie "SFX", ul. Dąbka 7/3, 75-354 Koszalin, NIP 6692514384, REGON 321129001, KRS 0000393912.

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja wszystkich czynności niezbędnych dla udziału w zawodach, realizacji przez Administratora usług związanych organizacją oraz udziałem Uczestników w zawodach, publikacja wyników, list startowych, obsługa reklamacji, dochodzenie roszczeń.

Podstawą prawną przetwarzania jest, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO).

Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym przy realizacji usług, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych (w szczególności dostawcom usług IT, pomiarów wyników, druku itp.).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Uczestnikowi następujące prawa:

- prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w takim jednak wypadku, Administrator informuje, że niemożliwe będzie wykonanie przez Administratora obowiązków organizatora imprezy, w tym w szczególności umożliwienie Uczestnikowi startu w zawodach, pomiar wyników lub wydanie nagrody;
- prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
- prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO;
- prawo skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe będę przetwarzane przez cały okres organizacji i przebiegu zawodów, a także po tym czasie jeśli będzie to niezbędne do wykonanie obowiązków przewidzianych prawem lub realizacji interesu Administratora.

Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku w trakcie zawodów dowolną techniką oraz wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Administratora z tak utrwalonego wizerunku wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych związanych z zawodami. Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku poprzez kadrowanie, cyfrową obróbkę, kompozycję, łączenie z innymi obrazami lub wizerunkami innych osób w zakresie koniecznym dla celów opisanych wyżej.

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

· impreza odbędzie się bez względu na pogodę zgodnie z przepisami PZLA;
· wszyscy uczestnicy biegu muszą posiadać widoczne numery startowe przymocowane z przodu do koszulek / górnego okrycia wierzchniego;
· przed biegiem uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni;
· po biegu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni i prysznica;
· organizator nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków;
· dane osobowe organizatorzy wykorzystają wyłącznie do celów imprezy zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;
· zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, strony internetowe, publikacje);
· zastrzegamy sobie prawo do odwołania lub przerwania imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora (np. warunki pogodowe zagrażające osobom uczestniczącym w biegu i/lub Wolontariuszom, wprowadzone przepisy i ograniczenia);
· zastrzegamy sobie prawo do odwołania imprezy bez podania przyczyny (w takiej sytuacji Uczestnik będzie miał możliwość wyboru pomiędzy przeniesieniem wpisowego na kolejną edycję lub jego zwrotem);
· wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora;
· niniejszy regulamin może ulec modyfikacjom.