NOCNA ŚCIEMA 2021 - 10 LAT - maraton, półmaraton, bieg - Koszalin

Regulamin 2021

Obejmuje poprawki z dn. 21 września 2021 r.

1. ORGANIZATOR

Sport, rekreacja i wolontariat "SFX"
Rozbiegany Koszalin - BIEGNIJMY.pl

2. WSPÓŁORGANIZATORZY

· Wolontariusze

3. CEL BIEGU

· popularyzujemy sport i rekreację,
· propagujemy Wolontariat,
· promujemy Koszalin na terenie Polski oraz poza jej granicami,
· zachęcamy do zdrowego stylu życia

4. TERMIN I MIEJSCE BIEGU

31 października 2021 roku (noc z soboty na niedzielę), godz. 2:00.

W razie ograniczeń niezależnych od organizatora, wynikających z obowiązujących w dniu biegu przepisów, możemy podzielić bieg na tury realizowane w innych godzinach (30 i 31 października).

Start i meta biegu znajdować się będą na stadionie ZOS „Bałtyk”, ul. Andersa / Stawisińskiego w Koszalinie.

W przypadku braku możliwości realizacji biegu, uczestnik zostanie zapisany do biegu w nowym terminie, chyba że wyrazi wolę zwrotu wniesionej wpłaty najpóźniej do dnia 31 października 2021 r.

5. UCZESTNICTWO

W biegu mogą uczestniczyć wszyscy chętni, którzy do dnia 30 października 2021 r. ukończą 18 lat.

Podczas weryfikacji wymagać będziemy własnoręcznego podpisu oświadczenia o udziale w biegu na własną odpowiedzialność.

6. ZGŁOSZENIA

W przypadku wystąpienia przepisów ograniczających liczbę uczestników biegu w Nocnej Ściemie 2021 pierwszeństwo udziału w tym biegu mają osoby, których darowiznę otrzymamy najszybciej.

Osoby, które nie zmieszczą się w limicie związanym z ograniczeniem liczby uczestników staną się uczestnikami dodatkowych tur biegu.

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który udostępnimy na stronie NOCNASCIEMA.com/zapisy.

Jest możliwość zapisania się do biegu bezpośrednio w biurze zawodów w ramach dostępnego limitu uczestników – 30.X.2020 r. od 16:00 do 1:00, w hali Politechniki Koszalińskiej, ul. Racławicka.

7. PAKIET UCZESTNIKA

W Biurze Zawodów uczestnicy biegu otrzymają pakiet zawierający m.in.

- koszulkę biegową*,
- torbę bawełnianą*,
- chustę wielofunkcyjną*,
- numer startowy
(jest to pakiet niezależny od nagród).

* Nie dotyczy pakietu MINI. Gwarancję otrzymania kompletnego pakietu uczestnika w biegu realnym daje wniesienie wpłaty zgodnie z informacją w punkcie 13. niniejszego regulaminu. Skład pakietu może ulec zmianie, co nie wpływa na regulacje obowiązujące w niniejszym regulaminie.

Pakiety będziemy wydawać uczestnikom biegu wyłącznie w biurze zawodów przed biegiem, za okazaniem dokumentu tożsamości osoby odbierającej - uczestnika. Pakiety nieodebrane przepadają. Zastrzegamy możliwość wydawania wybranych z wymienionych elementów pakietu na mecie biegu, dla uczestników którzy ukończą bieg na wybranym dystansie.

8. TRASA

Dystans: 21.097 km (3 okrążenia).
Dystans: 42.195 km (6 okrążeń).
Nawierzchnia: asfaltowa, tartan (ok. 450 m / okrążenie).

Trasa wiedzie głównymi, oświetlonymi ulicami Koszalina.
Dołożymy wszelkich starań aby pomiar trasy był jak najdokładniejszy i zgodny z przyjętymi standardami atestacji tras. Pomiar trasy będzie przeprowadzony za pomocą różnych metod (samochód, GPS, footpod, koło miernicze, taśma stalowa).

Wszyscy uczestnicy biegu mają możliwość korzystania z punktów odżywczych na trasie biegu (co ok. 7 km, zaopatrzone m.in. w wodę, banany, cukier). Dodatkowo zapewniamy obsługę medyczną w czasie trwania biegu.

Zastrzegamy sobie możliwość modyfikacji trasy oraz długości i ilości pętli.

9. POMIAR CZASU

Elektroniczny, z wykorzystaniem chipów.

Prezentacja upływającego czasu na tablicy świetlnej usytuowanej na stadionie (przez który prowadzi pętla biegu, co zapewnia jego kontrolę przez uczestników co ok. 7 km).

Zapewniamy, że czas zegarowy będzie o JEDNĄ GODZINĘ LEPSZY od rzeczywistego czasu biegu. Różnica ta związana ze zmianą czasu letniego na zimowy, co nastąpi w trakcie biegu, bez względu na obowiązujące w dniu biegu regulacje dotyczące zmiany czasu.

W wynikach oraz na dyplomach będzie umieszczona informacja o zegarowym czasie uzyskanym przez uczestników.

10. LIMIT CZASU

Przekroczenie mety musi nastąpić nie później niż o godz. 7:00 czasu bieżącego. Daje to limit 6 godzin na ukończenie biegu (pomiędzy 2:00 czasu letniego, a 7:00 czasu zimowego).

W przypadku realizacji biegu w kilku turach limity czasu podamy w odrębnym komunikacie.

11. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.
Klasyfikacje wiekowe kobiet (K) i mężczyzn (M):

PÓŁMARATON
K20/M20 (1997 - 2003)
K25/M25 (1992 – 1996)
K30/M30 (1987 - 1991)
K35/M35 (1982 - 1986)
K40/M40 (1977 - 1981)
K45/M45 (1972 - 1976)
K50/M50 (1967 - 1971)
K55/M55 (1962 - 1966)
K60/M60 (1957 - 1961)
K65/M65 (1952 - 1956)
K70+/M70+ (1951 i starsi)
WCZEŚNIAK Nocnej Ściemy (osoba z najwcześniejszą datą urodzenia)
TURYSTA Nocnej Ściemy (osoba najdłużej korzystająca z uroków trasy)
PATYCZAK Nocnej Ściemy (dodatkowa kategoria specjalna Nordic Walking)

MARATON
K20/M20 (1992 - 2003)
K30/M30 (1982 - 1991)
K40/M40 (1972 - 1981)
K50/M50 (1962 - 1971)
K60/M60 (1952 - 1961)
K70+/M70+ (1951 i starsi)
WCZEŚNIAK Nocnej Ściemy (osoba z najwcześniejszą datą urodzenia)
TURYSTA Nocnej Ściemy (osoba najdłużej korzystająca z uroków trasy)

Klasyfikacja generalna oraz klasyfikacje wiekowe DUBLUJĄ SIĘ.
Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia dodatkowych klasyfikacji.

12. KLASYFIKACJE DODATKOWE

PATYCZAK (półmaraton)

Kategoria specjalna dla "patyczaków" i TYLKO patyczaków... gdzie wymagamy poruszania się wyłącznie marszem z wykorzystaniem kijków Nordic Walking.

Osoby należące do tej kategorii są zobowiązane do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego ustępowania pierwszeństwa biegaczom zarówno znajdującym się z przodu, jak i nadbiegających z tyłu. Sugerujemy poruszanie się po zewnętrznej stronie przygotowanej trasy.

DRUŻYNOWA (półmaraton)

Każda drużyna zobowiązana jest do wyboru swojego kapitana – członka drużyny. Kapitan dokona zgłoszenia drużyny w biurze zawodów (poprzez podanie imion, nazwisk oraz numerów startowych jej reprezentantów) oraz będzie odpowiedzialny za kontakt z organizatorem biegu.

Do klasyfikacji drużynowej należy zgłosić co najmniej dwie kobiety oraz dwóch mężczyzn (4 osoby) biegnących na dystansie półmaratonu. Jedna osoba może być przypisana wyłącznie do jednej drużyny.

Kolejność w klasyfikacji drużynowej ustalana jest na podstawie sumy dwóch najlepszych czasów kobiet i dwóch najlepszych czasów mężczyzn uzyskanych wśród uczestników należących do jednej drużyny. Do sklasyfikowania drużyny konieczne jest ukończenie biegu przez co najmniej czterech jej reprezentantów (dwóch kobiet i dwóch mężczyzn).

13. WPŁATY

Podczas rejestracji możesz dokonać samodzielnego wyboru
swojego numeru startowego z dostępnej puli liczb* 
  2 - 9 - MARATON VIP (8 osób) - ukończone maratony Nocna Ściema 2011-2019
 101 - 999 - MARATON (899 osób)
 1001 - 1999 - PÓŁMARATON (999 osób)

* numer startowy jest automatycznie rezerwowany na min. 3 dni 
 i ostatecznie przydzielany po wpływie dokonanej wpłaty
 (w przypadku późniejszej wpłaty może być inny niż wybrany)

 ┌────────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐
 │     TERMIN     │  BIEG REALNY  │  BIEG REALNY  │
 │   (data wpływu)   │   21.097   │   42.195   │
 ├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
 │ 1. od 15.o7.2o21    │   60 zł MINI │   80 zł MINI │
 │  do 31.o7.2o21    │   81 zł   │   101 zł   │
 │            │         │   -40 zł VIP │
 ├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
 │ 2. od 01.o8.2o21    │   80 zł MINI │   100 zł MINI │
 │  do 31.o8.2o21    │   101 zł   │   121 zł   │
 │            │         │   -40 zł VIP │
 ├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
 │ 3. od o1.o9.2o21    │   100 zł MINI │   120 zł MINI │
 │  do 30.o9.2o21    │   121 zł   │   141 zł   │
 ├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
 │ 4. od o1.1o.2o21    │   121 zł**  │   141 zł**  │
 │  do 25.1o.2o21    │         │         │
 ├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
 │ 5. od 26.1o.2o21    │   150 zł**  │   150 zł**  │
 │  do 29.1o.2o21    │         │         │
 │  lub gotówką w biurze │         │         │
 ├────────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┤
 │ MINI - pakiet uczestnika bez koszulki, torby, chusty    │
 │ VIP - ukończone wszystkie maratony Nocna Ściema 2011-2019 │
 │    (bez 2020)                     │
 │ Przy realizacji płatności on-line (Dotpay) wysokość wpłaty │
 │ powiększy się o 1 zł.                   │
 └────────────────────────────────────────────────────────────┘

Darowiznę należy wnosić za pomocą przelewu on-line lub na konto bankowe:
Stowarzyszenie „SFX”, ul. Dąbka 7/3, 75-354 Koszalin,
Pekao S.A. I o/Koszalin 52 1240 1428 1111 0010 4137 6817,
z dopiskiem „Darowizna NS2021 - imię i nazwisko uczestnika, rocznik”.

Można dokonać wpłaty darowizny gotówką w biurze zawodów.
Darowizna nie podlega zwrotowi w całości lub w części, bez względu na przyczynę.

Do 30 września 2021 r. istnieje możliwość dokonania zmiany przypisania numeru startowego na liście uczestników do innej osoby oraz zmiana dystansu. Opłata za zmianę uczestnika wynosi 20 złotych. Opłata za zmianę dystansu wynosi 40 zł.

** dokonanie wpłaty w 4. i 5. terminie nie gwarantuje otrzymania pełnego pakietu uczestnika i/lub wybranych rozmiarów koszulek, choć dołożymy wszelkich starań by je zapewnić

14. NAGRODY

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają na mecie pamiątkowe medale.

We wszystkich klasyfikacjach pod uwagę bierze się czas netto. W przypadku realizacji dodatkowych tur biegu wszystkie ich wyniki zostaną połączone.

Laury zwycięzców (lub inna forma pucharów) zostaną wręczone:

- pierwszym trójkom Pań i Panów w maratonie
- pierwszym trójkom Pań i Panów w półmaratonie
- pierwszym trójkom Pań i Panów wśród Patyczaków

Pamiątkowe trofea zostaną przyznane:

- pierwszym trójkom Pań i Panów w klasyfikacjach wiekowych
- pierwszym trzem drużynom (czterem reprezentantom) w klasyfikacji drużynowej półmaratonu
- osobom w kategoriach "WCZEŚNIAK Nocnej Ściemy" i "TURYSTA Nocnej Ściemy"

Odbiór laurów, nagród i trofeów jest możliwy WYŁĄCZNIE OSOBIŚCIE. Wręczenie nastąpi podczas oficjalnego zakończenia, bądź w razie braku realizacji zakończenia, w okolicach mety biegu, po wbiegnięciu na metę pierwszych trójek Pań i Panów ostatniej realizowanej tury biegu. Nieodebrane nagrody i trofea przepadają.

15. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane osobowe przekazywane przez Uczestników podlegają ochronie jako dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie "SFX", ul. Dąbka 7/3, 75-354 Koszalin, NIP 6692514384, REGON 321129001, KRS 0000393912.

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja wszystkich czynności niezbędnych dla udziału w zawodach, realizacji przez Administratora usług związanych organizacją oraz udziałem Uczestników w zawodach, publikacja wyników, list startowych, obsługa reklamacji, dochodzenie roszczeń.

Podstawą prawną przetwarzania jest, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO).

Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym przy realizacji usług, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych (w szczególności dostawcom usług IT, pomiarów wyników, druku itp.).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Uczestnikowi następujące prawa:

- prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w takim jednak wypadku, Administrator informuje, że niemożliwe będzie wykonanie przez Administratora obowiązków organizatora imprezy, w tym w szczególności umożliwienie Uczestnikowi startu w zawodach, pomiar wyników lub wydanie nagrody;
- prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
- prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO;
- prawo skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe będę przetwarzane przez cały okres organizacji i przebiegu zawodów, a także po tym czasie jeśli będzie to niezbędne do wykonanie obowiązków przewidzianych prawem lub realizacji interesu Administratora.

Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku w trakcie zawodów dowolną techniką oraz wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Administratora z tak utrwalonego wizerunku wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych związanych z zawodami. Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku poprzez kadrowanie, cyfrową obróbkę, kompozycję, łączenie z innymi obrazami lub wizerunkami innych osób w zakresie koniecznym dla celów opisanych wyżej.

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

· impreza odbędzie się bez względu na pogodę zgodnie z przepisami PZLA;
· wszyscy uczestnicy biegu muszą posiadać widoczne numery startowe przymocowane z przodu do koszulek / górnego okrycia wierzchniego;
· przed biegiem uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni;
· po biegu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni i prysznica;
· organizator nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków;
· dane osobowe organizatorzy wykorzystają wyłącznie do celów imprezy zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;
· zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, strony internetowe, publikacje);
· zastrzegamy sobie prawo do odwołania lub przerwania imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora (np. warunki pogodowe zagrażające osobom uczestniczącym w biegu i/lub Wolontariuszom, wprowadzone przepisy i ograniczenia);
· zastrzegamy sobie prawo do odwołania imprezy bez podania przyczyny (w takiej sytuacji Uczestnik będzie miał możliwość wyboru pomiędzy przeniesieniem wpłaty na kolejną edycję lub jego zwrotem);
· wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora;
· niniejszy regulamin może ulec modyfikacjom.